Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konečné znění pravidel

30. 7. 2012

 

 

 

Pravidla požárního zásahového útoku z vozidel a přívěsných vozíků

 

 

 

Definice:

Družstvo s max. 7 členy s přilbami na hlavě bude odstartováno, libovolným způsobem vyndá výzbroj z auta či přívěsného vozíku, vytvoří sací a dopravní vedení a sestřelí terče. Na sacím koši musí být lanko a bude se sát. Při nástřiku na terče se nesmí překročit nástřiková čára. Pro útok se doporučují opasky.

 

Pravidla:

1)      Družstvo s max. 7 členy s vlastní výzbrojí.

2)      Výzbroj: čerpadlo PS-8 nebo PS-12 s nasazeným krytem na hrdle, nenastartované v autě či přívěsném vozíku s výjimkou družstva žen, kde čerpadlo bude umístěno nenastartované vedle zdroje vody. Savice 2 x 1,6m s košem, lankem a klíči, 2x hadice B-75, 4x hadice C 52, 2x proudnice a rozdělovač.

3)      Startovní čára bude vzdálena  cca.10 m od zdroje vody.

4)      Uspořádání v autě či vozíku je libovolné. Vybavení nemusí být zajištěno, jednotlivá výzbroj nesmí být spojená, ani koncovky hadic nachystané proti sobě. Hadice musí být v kotouči. Toto vybavení musí být uzavřeno ve vozidle či vozíku.

5)      Pro start čerpadla je možno použít startéru.

6)      Oděv: PS2 nebo jiný zásahový oděv, není-li možnost, kalhoty musí být pod kolena a blůza musí být pod lokty, obuv libovolná, kopačky a tretry jsou zakázány! Helma na hlavě je povinná. Helmy nemusí být typově stejné. Opasky nejsou povinné.

7)      Pokud po odstartování pokusu dojde k porušení pravidel dle bodu č.6, například spadená ochranná helma z hlavy, může závodník pokračovat v pokusu až po jejím opětovném nasazení.

8)      Pokud bude jeden člen soutěžit i za jiný tým, musí o tom být informován velitel soutěže a hlavní rozhodčí. Přebíhající závodník však nesmí vykonávat stejnou funkci v obou družstvech a může přebíhat pouze jednou.

9)      Koš se může ponořit do vody až po kompletním složení sacího vedení, tzn. savice sešroubované, našroubovaný koš a na něm připevněné lanko. Sát se může kdykoli.

10)  Po ukončení útoku bude rozhodčím zkontrolováno složení sacího vedení: jestliže po vytáhnutí koše z vody nebude koš nasazen na savici a stejně tak lanko nebude na koši připevněno, bude tento pokus posouzen jako neplatný!

11)  Na přípravu materiálu má každé družstvo 5 minut od doby, kdy bude přistaveno na místo auto či vozík.

 

 

Rozhodčí:

Na soutěži bude přítomno 5 rozhodčích, kde každý sbor zajistí jednoho. V případě více sborů bude vylosováno pouze 5 rozhodčích, kteří mezi sebou vyberou rozhodčího hlavního.

Funkci velitele soutěže obsadí automaticky místní sbor pořádající soutěž. Tito rozhodčí budou

po celou dobu disciplíny hodnotit její průběh a případné nesrovnalosti vyřeší ihned na místě

hlasováním o případném opakování pokusu nebo o jeho neplatnosti.

Toto rozhodnutí bude konečné a sdělí ho hlavní rozhodčí, ještě před nastoupením dalšího družstva.

 

Startér:

startuje a kontroluje oděv dle bodu č.6. Pokud družstvo nebude řádně ustrojeno, nebude odstartováno.

 

Hlavní rozhodčí:

kontroluje výzbroj v autě či vozíku dle pravidel a kontroluje, zda po vytáhnutí koše z vody je koš našroubován na savici a lanko upevněno na koši, také kontroluje časový limit přípravy.

  

Stopeři:

kontrolují průběh a hlídají přešlap na nástřikové čáře.

 

Ohlášení soutěže:

sbor SDH který soutěž pořádá, zašle ostatním sborům propozice soutěže nejpozději 14 dnů před termínem uskutečnění.